Batterikontrol

Overvåg DC volt på batterie rog DC enheder. Minimér risikoen for dybdeafladning eller overopladning i UPS, stationært batteriudstyr og mobilt batteriudstyr. Indeholder alarmfunktion i tilfælde af defekte batterier eller opladningsfejl. Thiim A/S tilbyder en række forskellige batterirelæer til generelle og kundespecifikke løsninger.

Batterirelæ til overvågning af lavspænding

BMCA batterispændingsrelæet er designet til at måle batterispænding for underspænding. BMCD batterispændingsrelæet er designet til at måle batterispænding for både under- og overspænding. Relæerne er programmerbare til 12V, 24V, 48V eller 110V batterisystemer, og kan indstilles med DIP-switch. Anvendes for at undgå dyb afladning i UPS, stationært batteriudstyr og mobilt batteriudstyr. Alarmfunktion i tilfælde af defekte batterier eller opladninger.

Batterirelæ til overvågning af lav- og højspænding

BMCD batterispændingsrelæet er designet til at måle batterispænding for både under- og overspænding. Relæerne er programmerbare til 12V, 24V, 48V eller 110V batterisystemer, og kan indstilles med DIP-switch. Anvendes for at undgå dyb afladning eller overopladning i UPS, stationært batteriudstyr og mobilt batteriudstyr. Alarmfunktion i tilfælde af defekte batterier eller opladninger.

Universal DC-spændingsovervågningsrelæ

BMWB er et kombineret over- og/eller underspændingsrelæ. Spændingsrelæet er designet til præcis overvågning af en lang række DC-spændinger fra 14V til 340V. Med en indbygget højeffektiv switch mode strømforsyning er BMWB i stand til at dække hele måleområdet uden behov for en ekstern forsyning. BMWB’en kan ved hjælp af dipswitches sættes til at fungere som et relæ til overvågning af underspænding og overspænding med to individuelle C/O kontakter, eller kontakterne kan parallelkobles og BMWB’en bruges som vinduesdiskriminationsrelæ, hvor begge C/O kontakter er uden for vinduet. Med de parallelle relæer kan BMWB indstilles til kun at registrere under- eller overspænding. Anvendes til spændingsovervågning i UPS, stationære og mobile batteriinstallationer.

Batterisymmetriovervågningsrelæ

Den multifunktionelle BMSA er designet til at overvåge og give en tidlig advarsel, hvis en eller flere celler yder anderledes end en gennemsnitlig celle i batteriet. Batteriet skal bestå af to blokke af celler koblet i serie med et tilgængeligt midtpunkt, der bruges som referencepotentiale. Der trækkes ingen strøm fra midtpunktet. Symmetrirelæet overvåger, at den positive og den negative batteriblok fungerer lige meget, uafhængigt af den faktiske ladning og belastningsniveau. De to batteriblokke behøver ikke at have samme spænding (samme antal celler), men de enkelte celler skal være lige store og have samme historie.

BMSA accepterer at den ene blok har op til dobbelt så mange celler som i den anden. Det nominelle spændingsområde for hver blok kan indstilles fra 12V til 256V, og den faktiske spænding skal være inden for området 9 til 300V, hvilket tillader en batterispænding fra 18V til 600V. For høje batterispændinger over 300V er midtpunktsforbindelsen kritisk.

BMSA’en kan anvendes på batterier i backup forsyninger, hvor der – ved at matche to batterier mod hinanden – kan gives en advarsel, så snart en celle i en af batteriblokkene begynder at blive forringet. Da BMSA ikke er afhængig af den faktiske lade- og belastningsstatus, er det en kraftfuld overvågning af kun lejlighedsvis brugte batterier i nødsystemer.

Brug for hjælp?