Gateway

Gateway

En gateway eller protokolgateway er en enhed eller software, der fungerer som en bro mellem forskellige protokoller. Det bruges til at oversætte og formidle kommunikation mellem enheder eller systemer, der bruger forskellige protokoller. En protokolgateway tager data, der sendes i en bestemt protokol, og konverterer dem til en anden protokol, så de kan forstås og behandles af målenheden.

Protokolgateways spiller en afgørende rolle i industrien, hvor forskellige enheder eller systemer ofte opererer med forskellige protokoller. Ved at bruge en protokolgateway kan man opnå interoperabilitet mellem disse enheder ved at tillade dem at kommunikere og udveksle data effektivt.

En protokolgateway kan være en fysisk enhed, såsom en router eller et gateway-modul, der er i stand til at håndtere flere protokoller. Den kan også være implementeret som en softwareløsning, der kører på en computer eller en skybaseret platform.

Fieldbus gateway

Alle gateways er i princippet det man kalder fieldbus gateway, der muliggør kommunikation mellem forskellige (fieldbus-)protokoller, der bruges til at forbinde sensorer, aktuatorer og andre enheder i automations- og kontrolsystemer. Den fungerer som en bro mellem forskellige (fieldbus-)netværk og muliggør dataudveksling og kontrol fra protokol til protokol.

Der findes mange forskellige protokoller og derfor også mange forskellige gateways: 

OBS: De nævnte gateways er sorteret ud fra protokollen på IO modulerne.

Protokol gateways

Protokolgateways fungerer som kommunikationsbro mellem forskellige protokoller. De bruges til at oversætte og formidle kommunikation mellem enheder eller systemer, der bruger forskellige protokoller.

Protokolgateways spiller derfor en vigtig rolle i mange fremstillingsvirksomheder, hvor forskellige enheder eller systemer ofte opererer med forskellige protokoller. Ved at bruge en protokolgateway kan man opnå interoperabilitet mellem disse enheder og tillade dem at kommunikere og udveksle data effektivt.

De nævnte gateways er sorteret ud fra protokollen på IO modulerne.

Modbus TCP gateway

Modbus TCP-gatewayen er en enhed eller software, der fungerer som en bro mellem Modbus-protokollen og TCP/IP-netværksprotokollen. Den muliggør kommunikation mellem Modbus-enheder og enheder, der bruger TCP/IP-protokollen, såsom moderne computernetværk eller industrielle automatiseringssystemer. Modbus er en almindelig industriprotokol, der bruges til at styre og overvåge enheder som sensorer, aktuatorer og PLC’er.

Features:

 • protokolkonvertering mellem Modbus og TCP/IP.
 • understøttelse af forskellige Modbus-varianter (f.eks. Modbus RTU og Modbus ASCII).
 • fleksibilitet i konfiguration.

Benefits:

 • problemfri integration mellem Modbus-enheder og moderne netværk.
 • fjernstyring og overvågning af Modbus-enheder via TCP/IP-netværket.
 • muligheden for at udnytte avancerede netværksfunktioner som sikkerhed og redundans.
 • evnen til at udvide netværket ved at tilføje flere Modbus-enheder.
 • muligheden for at udnytte eksisterende Modbus-infrastruktur uden større ændringer.
Modbus TCP gateway HRT-711 ICP DAS

Profibus gateway

En Profibus-gateway gør kommunikation mellem forskellige Profibus-netværk og andre netværksprotokoller mulig. Profibus er en populær industriel kommunikationsprotokol, der bruges til at forbinde sensorer, aktuatorer og automationsenheder. Gatewayen fungerer som en bro, der oversætter data og beskeder mellem forskellige Profibus-varianter eller andre protokoller, hvilket letter integrationen af forskellige enheder og systemer i et anlæg.

Features:

 • oversætter data mellem forskellige Profibus-protokoller eller andre netværksprotokoller
 • bevarer dataintegriteten under konverteringsprocessen
 • tillader fjernovervågning og fejlfinding af enheder
 • giver mulighed for tilføjelse af nye enheder og udvidelse af netværket.

Benefits:

 • sikrer integration af forskellige Profibus-varianter eller andre protokoller
 • letter tilføjelse af nye enheder eller ændringer i netværket
 • forbedrer kommunikationen og dataoverførslen
 • letter overvågning og styring af hele netværket
 • sparer tid og reducerer kompleksiteten ved at integrere enheder med forskellige protokoller.

Profinet gateway

En Profinet-gateway er en enhed eller software, der fungerer som en bro mellem Profinet-protokollen og andre industriel netværksprotokoller. En Profinet-gateway forbedrer kommunikationen mellem automationsenheder og letter integrationen mellem forskellige industrienheder.

Features:

 • protokolkonvertering mellem Profinet og andre protokoller
 • understøttelse af forskellige Profinet-funktioner som realtidskommunikation og diagnose
 • robust og pålidelig i dataoverførsel
 • nem konfiguration og administration
 • mulighed for fjernadgang og -administration.

Benefits:

 • muligheden for at integrere Profinet-enheder med forskellige netværksprotokoller
 • udvidet funktionalitet og mulighed for at udnytte avancerede funktioner i Profinet-netværket
 • fleksibilitet til at tilføje og ændre netværksenheder uden større besvær
 • mulighed for centraliseret overvågning og fejlfinding
 • hurtig implementering af komplekse netværksarkitekturer.

Ethernet IP gateway

En Ethernet IP gateway er en enhed eller software, der muliggør kommunikation mellem Ethernet/IP-protokollen, der anvendes i industrielle automationsnetværk, og andre protokoller. Den fungerer som en bro mellem forskellige netværksstandarder og protokoller, hvilket letter integrationen af diverse enheder og forbedrer kommunikationen i komplekse industrianlæg.

Features:

 • oversætter data mellem Ethernet/IP-protokollen og andre netværksprotokoller
 • sikrer, at enheder med forskellige protokoller kan kommunikere problemfrit
 • bevarer dataintegriteten under konverteringsprocessen
 • giver mulighed for fejlfinding og fjernovervågning af tilsluttede enheder
 • tilbyder fleksibel integration af enheder på tværs af forskellige protokoller.

Benefits:

 • gør det muligt for enheder med forskellige protokoller at arbejde sammen
 • kan udveksle data hurtigt og pålideligt
 • ældre og moderne enheder kan integreres i samme netværk
 • netværksarkitekturen kan udvides og tilpasses nemt
 • enkel overvågning og styring af flere enheder.
Ethernet IP gateway Moxa Mgate 5135 and 5435

MQTT gateway

MQTT gateway (Message Queuing Telemetry Transport) er en letvægtskommunikationsprotokol, der bruges til at sende data mellem IoT-enheder og servere over netværket. Gatewayen fungerer som en bro mellem MQTT-baserede enheder og andre enheder eller systemer, der bruger forskellige protokoller.

Features:

 • oversætter data mellem MQTT-protokollen og andre netværksprotokoller
 • transmitterer pålidelig dataudveksling mellem enheder og servere
 • støtter både udsendelse og modtagelse af data
 • tillader fjernovervågning og styring af MQTT-enheder
 • implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data og kommunikation.

Benefits:

 • gør integration af forskellige enheder og systemer mulig via MQTT
 • letter tilslutning af IoT-enheder med forskellige protokoller
 • gør det nemt at udvide netværket med flere enheder
 • dens letvægtskarakter reducerer båndbreddekrav
 • hurtig og pålidelig overførsel af data i realtid.

CANbus gateway

En CANbus gateway kan sørge for kommunikation mellem CAN-busser (Controller Area Network) med forskellige protokoller, eller mellem CAN-busser og andre netværksprotokoller. CAN-bus er en standardiseret protokol, der ofte bruges til at forbinde enheder i biler, maskiner og industrianlæg. Gatewayen fungerer som en bro mellem forskellige CAN-netværk eller mellem CAN og andre netværksprotokoller.

Features:

 • oversætter data mellem forskellige CAN-protokoller eller mellem CAN og andre netværksprotokoller
 • sikrer integration af enheder med forskellige CAN-bus-standarder
 • sorterer og sender relevante data til det ønskede netværk
 • tillader overvågning og diagnosticering af CAN-enheder
 • skalerbar med udvidelse af netværket ved at tilføje flere CAN-enheder.

Benefits:

 • kan integrere forskellige CAN-bus-standarder eller andre netværksprotokoller
 • letter tilslutning af enheder med forskellige CAN-protokoller
 • sender kun relevante data for at spare båndbredde og ressourcer
 • fjernovervågning og fejlfinding af CAN-enheder
 • skaber en samlet og sammenhængende netværksinfrastruktur.

BACnet gateway

En BACnet gateway i industrien er en enhed eller software, der muliggør kommunikation mellem forskellige BACnet-netværk (Building Automation and Control Networks) eller mellem BACnet-netværk og andre netværksprotokoller. BACnet er en standardiseret protokol til styring og overvågning af bygningsautomationssystemer. Gatewayen fungerer som en bro mellem forskellige BACnet-enheder eller mellem BACnet og andre netværksprotokoller.

Features:

 • oversætter data mellem forskellige BACnet-netværk eller mellem BACnet og andre netværksprotokoller.
 • gør samlet styring og overvågning af bygningsautomationssystemer mulig
 • sorterer og sender relevante data mellem forskellige netværk
 • tillader fjernovervågning og fejlfinding af BACnet-enheder
 • nem tilføjelse af flere enheder og udvidelse af netværket.

Benefits:

 • gør det muligt at integrere forskellige BACnet-enheder og systemer
 • giver fleksibilitet i integration af enheder med forskellige BACnet-versioner
 • samler styring og overvågning af bygningsautomation
 • mulighed for fjernovervågning og fejlfinding af BACnet-enheder
 • energi- og ressourceeffektiv.

M-bus gateway

M-Bus gateway muliggør kommunikation mellem enheder og systemer, der bruger M-Bus-protokollen. M-Bus (Meter-Bus) er en standardiseret protokol, der bruges til at indsamle data fra måleinstrumenter som vand-, gas- og elmålere. Gatewayen fungerer som en bro mellem M-Bus-enheder og andre netværksprotokoller eller systemer.

Features:

 • oversætter data mellem M-Bus-protokollen og andre netværksprotokoller
 • indsamler måledata fra forskellige enheder
 • kan fjernovervåge og fejlfinde på M-Bus-enheder
 • skalerbar uden at forstyrre netværket
 • sorterer og sender relevante måledata til det ønskede netværk.

Benefits:

 • kan sikre integration af M-Bus-enheder med andre netværksprotokoller
 • indsamler og behandler effektivt måledata
 • centraliseret kontrol
 • giver mulighed for fjernovervågning og fejlfinding af M-Bus-enheder
 • forbedrer ressourcestyring og energiforvaltning.

SNMP gateway

Med en SNMP gateway opnår du kommunikation mellem SNMP-aktiverede enheder (Simple Network Management Protocol) og andre netværksprotokoller. SNMP bruges til overvågning og styring af netværksenheder som routere, switcher og servere. Gatewayen fungerer som en bro, der oversætter data og beskeder mellem SNMP-enheder og andre protokoller eller systemer.

Features:

 • konvertering af data mellem SNMP-protokollen og andre netværksprotokoller
 • giver mulighed for fjernovervågning og -styring af SNMP-enheder
 • håndterer alarmer og notifikationer fra SNMP-enheder
 • sorterer og sender relevante data mellem forskellige netværk
 • skalerbar uden at forstyrre netværket.

Benefits:

 • gør det muligt at integrere SNMP-enheder med andre netværksprotokoller
 • letter overvågning og styring af netværksenheder fra et centralt sted
 • tillader fjernovervågning og fejlfinding af SNMP-enheder
 • håndterer alarmer og varsler fra enheder i realtid.
 • muliggør tilføjelse af flere enheder uden at overbelaste netværket.

IEC60870-5 gateway

En IEC 60870-5 gateway hjælper kommunikation mellem forskellige enheder eller systemer på vej ved brug af IEC 60870-5-protokollen. IEC 60870-5 er en standardiseret protokol, der anvendes til styring og overvågning af energi- og automationsanlæg. Gatewayen fungerer som en bro mellem IEC 60870-5-enheder og andre netværksprotokoller, hvilket letter integration og dataudveksling mellem forskellige systemer.

Features:

 • oversætter data mellem IEC 60870-5-protokollen og andre netværksprotokoller
 • filtrerer og sender relevante data mellem forskellige netværk
 • tillader fjernovervågning og fejlfinding af IEC 60870-5-enheder
 • skalerbar uden at forstyrre netværket
 • håndterer alarmer og notifikationer fra IEC 60870-5-enheder.

Benefits:

 • sikrer integration af IEC 60870-5-enheder med andre netværksprotokoller
 • giver centraliseret kontrol
 • tillader fjernovervågning og fejlfinding af IEC 60870-5-enheder
 • håndterer alarmer og notifikationer i realtid
 • giver sammenkobling af forskellige systemer uden større besvær.
Moxa IEC60870-5 gateway MGate-5114

Cellular gateway

En cellular gateway er en enhed, der fungerer som en bro mellem forskellige netværksteknologier og muliggør kommunikation mellem enheder via mobilnetværk. Den konverterer data fra forskellige protokoller og sender dem videre til den ønskede destination.

Features:

 • kan anvende forskellige netværksteknologier baseret på behov.
 • bred mobilnetværksinfrastruktur og dækning.
 •  
 • fjernadministration mulig.

Benefits:

 • fleksibilitet mht. netværksteknologi og mobilitet.
 • bred geografisk dækning.
 • let at integrere med eksisterende systemer.
 • tidsbesparende, da den kan overvåge og styre enheder på afstand.
Cellular gateway Moxa OnCell 3120 lte

Edge gateways

Edge gateway fungerer som en grænseflade mellem edge-enheder (sensorer, aktuatorer, PLC’er osv.) og cloud- eller netværksbaserede applikationer. Den indsamler, behandler og sender data fra edge-enheder til højere niveauer i systemet. Dette giver mulighed for lokal databehandling, filtrering og beslutningstagning, hvilket reducerer båndbreddekrav og forsinkelser.

Features:

 • samler data fra forskellige kilder på kanten af netværket
 • udfører behandling og analyse af data i realtid
 • oversætter data mellem forskellige protokoller
 • giver mulighed for fjernovervågning og styring af edge-enheder
 • implementerer sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte data og netværk.

Benefits:

 • lokal databehandling reducerer forsinkelser i datatransmissionen
 • mindre data sendes til clouden, hvilket sparer båndbredde
 • flere edge-enheder kan tilsluttes uden at overbelaste netværket
 • data bliver på kanten, hvilket mindsker risikoen for datatab
 • kritiske beslutninger kan træffes lokalt, selv når der er netværksafbrydelser.
InHand IoT Edge Gateway

Need help?

Contact our experts:

Stay updated - sign up for the Thiim Newsletter

Get it in your inbox 1-2 a month and keep yourself updated with new products and other news.