Free cookie consent management tool by TermsFeedUpdate cookies preferences

Network monitoring & SCADA

Netværksovervågning, SCADA og MXview

Moxa netværksovervågning platform og app

Netværksovervågning i industrien er en proces, hvor man kontinuerligt overvåger og analyserer netværksaktivitet i et industrielt miljø. Det omfatter indsamling, analyse og fortolkning af data relateret til netværkstrafik, forbindelser, båndbredde og sikkerhed, der kan reducere risikoen for datatab og driftsforstyrrelser.

Features:

 • realtidsmonitorering af netværksaktivitet for at identificere afvigelser.
 • opdagelse af netværksfejl og problemer for hurtig fejlfinding.
 • trafikanalyse for at optimere netværksydelse.
 • sikkerhedsovervågning for at opdage ondsindet aktivitet og rapportering af netværksstatus.
 • præstationsmålinger for at få et overblik.

Benefits:

 • øget netværkssikkerhed og beskyttelse mod cybertrusler.
 • forbedret netværksydelse og oppetid.
 • hurtigere fejlfinding og problemløsning.
 • bedre båndbreddeplanlægning og optimering.
 • mulighed for at identificere og reagere proaktivt på sikkerhedstrusler og angreb.

SCADA

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) overvågning i industrien refererer til en systematisk tilgang til at overvåge og styre industrielle processer. Det er ​​computerbaserede systemer til at indsamle, analysere og visualisere data fra forskellige enheder og sensorer i realtid. SCADA-systemer giver kontrolrumspersonale mulighed for at overvåge processer, registrere afvigelser og træffe beslutninger for at optimere produktionen og øge sikkerheden. SCADA-overvågning er et vigtigt redskab til at øge produktiviteten, forbedre sikkerheden og optimere den industrielle produktion.

MXview

Moxas MXview er en softwareplatform til netværksstyring og -overvågning. Det giver mulighed for centraliseret overvågning, analyse og styring af netværksinfrastruktur og enheder. MXview samler og præsenterer realtidsdata om netværksstatus, trafik og tilsluttede enheder, hvilket giver operatører og administratorer et omfattende overblik over deres industrielle netværk. MXview hjælper virksomheder med at opnå bedre ydeevne, sikkerhed og tilgængelighed af deres industrielle netværk ved at levere omfattende styring og overvågning af netværksinfrastrukturen.

Features:

 • netværkstopologi-opdagelse for at identificere og kortlægge enheder.
 • brugerdefinerede alarmer og advarsler ved afvigelser.
 • historisk datalagring og rapportering.
 • konfigurations- og firmwareadministration af netværksenheder.
 • fjernadgang til netværk for effektiv fjernsupport.

Benefits:

 • øget netværksovervågning og -administrationseffektivitet.
 • hurtigere fejlfinding og reaktion på problemer.
 • forbedret netværkssikkerhed gennem proaktiv opdagelse af trusler.
 • reduceret nedetid og driftsforstyrrelser.
 • mulighed for centraliseret styring af distribuerede netværksenheder.
Moxa MXview software platform

MXview One

Moxas MXview One er en variant af MXview-softwaren, der er designet til mindre netværksmiljøer. Selvom både MXview og MXview One har mange lignende funktioner og egenskaber, er der nogle forskelle mellem de to versioner.

Forskel fra MXview:

 • begrænset til at understøtte et mindre antal enheder.
 • mere velegnet til mindre netværkssystemer eller mindre krævende industrier.
 • har færre avancerede funktioner og udvidelser.
Moxa MXview One next gen software platform

MXsecurity

Moxas MXsecurity er en sikkerhedssoftwareløsning, der anvendes i industrien til at beskytte industrielle netværk mod cybertrusler og uautoriseret adgang. MXsecurity implementerer flere sikkerhedsforanstaltninger og protokoller for at sikre, at industrielle netværk forbliver robuste og beskyttede mod potentielle sikkerhedsbrud.

Features:

 • netværkssegmentering for at isolere og beskytte forskellige netværkszoner.
 • avanceret firewall-funktionalitet for at filtrere netværkstrafik.
 • overvågning og detektion af ondsindet aktivitet.
 • adgangskontrol og autentificering af enheder.
 • sikkerhedslogning og -auditering for sporbarhed og analyse.

Benefits:

 • øget netværkssikkerhed og beskyttelse mod cyberangreb.
 • minimeret risiko for datatab eller driftsforstyrrelser på grund af sikkerhedsbrud.
 • forbedret overholdelse af industrielle sikkerhedsstandarder og regulativer.
 • hurtigere respons på sikkerhedshændelser gennem avanceret overvågning og detektion.
 • øget tillid og pålidelighed i industriel netværksinfrastruktur.
SCADA

MXsecurity hjælper industrien med at etablere et solidt forsvar mod potentielle trusler og beskytte de kritiske industrielle processer mod sikkerhedsmæssige risici. Ved at implementere MXsecurity kan virksomheder opnå en højere grad af netværkssikkerhed og sikre en pålidelig drift af deres industrielle netværk.

MXconfig

Moxas MXconfig er en softwareapplikation, der anvendes i industrien til konfiguration og administration af Moxa-netværksenheder. Det giver brugerne mulighed for nemt at konfigurere og administrere flere netværksenheder fra et centralt sted, hvilket forenkler og effektiviserer netværksadministrationen.

Features:

 • mulighed for hurtigt at oprette og implementere konfigurationsfiler til flere enheder samtidigt.
 • mulighed for fjernadministration og -konfiguration af enheder.
 • backup og gendannelse af konfigurationer.
 •  
 • mulighed for at oprette standardkonfigurationsprofiler for ensartet konfiguration.

Benefits:

 • tidsbesparelse og effektivitet ved konfiguration af flere enheder på én gang.
 • reduceret risiko for fejl ved at bruge standardiserede konfigurationsprofiler.
 • nem og hurtig gendannelse af enhedsindstillinger ved behov.
 • centraliseret og fjernadministration af enheder for bedre styring.
 • reduceret behov for manuel konfiguration af enheder.
Moxa MXconfig netværkskonfiguration værktøj

MXconfig hjælper med at forenkle og automatisere netværkskonfigurationen og administrationen af Moxa-enheder i industrien. Ved at bruge MXconfig kan virksomheder opnå en mere effektiv og pålidelig konfigurationsproces samt reducere fejl og tid, der bruges på manuelle opgaver.

MXstudio

Moxas MXstudio er en softwarepakke, der anvendes i industrien til udvikling, konfiguration og administration af Moxa’s industrielle netværksenheder. Det giver brugerne et omfattende værktøjssæt til at forenkle og effektivisere processerne omkring enhedsstyring og netværksadministration.

Features:

 • integreret udviklingsplatform til tilpasning og udvikling af brugerdefineret firmware.
 • centraliseret konfigurationsadministration for at sikre konsistens og nem opdatering af enheder.
 • enhedsdiagnosticering og fejlfinding.
 • avanceret netværksvisualisering og overvågning.
 • mulighed for at oprette og administrere virtuelle netværksmiljøer.

Benefits:

 • effektiv udvikling og tilpasning af enheder ved brug af den integrerede udviklingsplatform.
 • ensartet konfiguration og administration af enheder for konsistens og nem opdatering.
 • hurtig fejlfinding og diagnosticering af enheder.
 • øget netværksovervågning og visualisering.
 • mulighed for at simulere og teste netværkskonfigurationer i virtuelle miljøer.
Moxa MXstudio netværk software platform

MXstudio giver industrien et kraftfuldt værktøjssæt til at administrere, udvikle og optimere Moxa’s industrielle netværksenheder. Ved at bruge MXstudio kan virksomheder opnå en mere effektiv og fleksibel tilgang til enhedsadministration og netværksudvikling.

Need help?

Contact our experts:

Scroll to Top

Stay updated - sign up for the Thiim Newsletter

Get it in your inbox 1-2 a month and keep yourself updated with new products and other news.