NIS2 guide til produktionsvirksomheder

NIS2 guide til produktionsvirksomheder

NIS2 Guide for produktionsvirksomheder

I en verden, der konstant udvikler sig, er det afgørende for produktionsvirksomheder at være opmærksomme på de nyeste lovgivningsmæssige krav og standarder.

Et sådant initiativ er NIS2, der står for Netværks- og Informationssikkerhedsdirektivet 2.

Vi vil i dette indlæg dykke ned i, hvad NIS2 er, hvorfor produktionsvirksomheder skal forholde sig til det, hvordan de kan forberede sig på at imødekomme kravene.

Hvad er NIS2?

NIS2 er en opdatering af det tidligere Netværks- og Informationssikkerhedsdirektiv (NIS) og er en del af EU’s bestræbelser på at styrke cyber- og informationsbeskyttelse. NIS2 har til formål at øge sikkerheden og robustheden i digitale infrastrukturer og tjenester inden for EU. Direktivet stiller krav til udvalgte sektorer, herunder produktionsvirksomheder, og pålægger dem visse forpligtelser for at beskytte deres systemer mod cybertrusler.

 

Hvorfor skal produktionsvirksomheder forholde sig til NIS2?

Produktionsvirksomheder er en af de vigtigste sektorer i økonomien og spiller en afgørende rolle i forsyningskæden.

De er afhængige af avancerede digitale systemer og automatiserede processer, der er sårbare over for cybertrusler.

Et vellykket cyberangreb mod en produktionsvirksomhed kan have katastrofale konsekvenser, herunder driftsafbrydelser, tab af produktionsdata og økonomiske tab.

NIS2 forpligter produktionsvirksomheder til at identificere og mindske risiciene for deres digitale infrastrukturer og at sikre, at de er i stand til at reagere effektivt på cyberangreb.

Det inkluderer etablering af passende sikkerhedsforanstaltninger, implementering af beredskabsplaner og indberetning af alvorlige hændelser til de relevante myndigheder.

Hvordan kan produktionsvirksomheder forberede sig på NIS2?

For at forberede sig på NIS2 bør produktionsvirksomheder følge fx følgende skridt:

 1. Risikovurdering: Identificer og analyser potentielle trusler og sårbarheder i virksomhedens digitale infrastruktur. Det kan omfatte en gennemgang af netværksarkitektur, systemer og adgangsrettigheder.
 2. Implementering af sikkerhedsforanstaltninger: Etabler passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte digitale systemer og data, fx firewall- og anti-virusløsninger, stærke adgangskontroller og sikkerhedstræning for medarbejdere.
 3. Beredskabsplan: Udvikl og implementer en beredskabsplan, der definerer, hvordan virksomheden reagerer på cyberangreb eller sikkerhedshændelser. Den bør inkludere procedurer til rapportering af hændelser og inddragelse af relevante interessenter internt og eksternt.
 4. Overholdelsesovervågning: Sikr regelmæssig overvågning og rapportering af overholdelse af NIS2-krav fx revision af sikkerhedspolitikker, udførelse af risikovurderinger og opdatering af beredskabsplaner.

NIS2 guide industrivirksomhed

Hvordan kan virksomhederne optimere cybersikkerheden på IoT-enhedsniveau?

På IoT-enhedsniveau i produktionsvirksomheder spiller NIS2 en afgørende rolle i at sikre cybersikkerheden i de tilkoblede enheder og systemer:

 1. Sikkerhedskrav til IoT-enheder: NIS2 stiller krav til producenter af IoT-enheder for at sikre, at deres produkter er designet og implementeret med en høj grad af cybersikkerhed. Det omfatter både hardware- og softwareaspekter af enhederne og kræver, at der implementeres sikkerhedsstandarder og -protokoller for at beskytte mod potentielle angreb.
 2. Beskyttelse af dataoverførsel: NIS2 stiller krav til, at IoT-enheder i produktionsvirksomheder skal have sikre kommunikationsprotokoller og krypteringsmekanismer for at beskytte dataoverførsler. Dette er afgørende for at forhindre uautoriseret adgang til data og beskytte virksomhedens forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger.
 3. Implementering af sikkerhedsopdateringer: NIS2 opfordrer til, at producenter af IoT-enheder skal levere regelmæssige sikkerhedsopdateringer for at håndtere nyopdagede sårbarheder og trusler. Produktionsvirksomheder skal være opmærksomme på disse opdateringer og implementere dem rettidigt for at bevare en robust sikkerhed på deres IoT-enheder.
 4. Overvågning af IoT-enheder: NIS2 kræver, at produktionsvirksomheder implementerer løbende overvågning og kontrol af deres IoT-enheder for at identificere unormale aktiviteter eller forsøg på angreb. Det kan omfatte implementering af intrusion detection-systemer (IDS) og regelmæssig loganalyse for at identificere potentielle sikkerhedsbrud.
 5. Styrkelse af leverandørstyring: NIS2 opfordrer produktionsvirksomheder til at have klare retningslinjer og krav til deres leverandører af IoT-enheder, fx at leverandører følger bedste praksis inden for cybersikkerhed og overholder sikkerhedsstandarder for at minimere risikoen for sårbarheder i forsyningskæden.

Ved at fokusere på cybersikkerhed på IoT-enhedsniveau kan produktionsvirksomheder minimere risikoen for cyberangreb og beskytte både deres eget produktionsmiljø og de data, der overføres mellem enhederne.

NIS2 tilskynder produktionsvirksomheder til at tage en proaktiv tilgang til cybersikkerhed og sikre, at deres IoT-enheder er sikre og pålidelige i en digitalt forbundet produktionsvirksomhed.

byg-sikkerhedsgraenser-for-cybersikkerhed

Adskil virksomhedens systemer

At adskille produktionssystemer fra administrative og andre systemer i virksomheden er en vigtig og effektiv sikkerhedsforanstaltning inden for produktionsmiljøet. Denne adskillelse kan bidrage til at minimere risikoen for uautoriseret adgang til og potentielle angreb mod kritiske produktionsprocesser.

Her er nogle punkter til overvejelse omkring adskillelse af systemer:

 1. Netværkssegmentering: Produktionsmiljøet bør opdeles i separate netværkssegmenter, hvor produktionssystemerne isoleres fra administrative og andre interne netværk. Det betyder, at der etableres separate netværk til produktionsudstyr og -systemer, der ikke er direkte forbundet til de øvrige netværk i virksomheden.
 2. Fysiske adskillelse: Fysisk adskillelse af produktionssystemer og administrative systemer indebærer at placere dem på separate fysiske lokationer eller adskilte zoner inden for samme facilitet. Det kan kan fx ske ved brug af fysisk adskilte serverrum eller, hvis muligt, adskilte bygninger. Adskillelse reducerer risikoen for, at et angreb mod administrative systemer spreder sig til produktionssystemer.
 3. Adgangskontrol og autentificering: Implementering af streng adgangskontrol og autentificering er afgørende for at sikre, at kun autoriserede personer har adgang til de forskellige systemer. Det kan være brug af unikke brugeridentiteter, stærke adgangskoder, to-faktor-autentificering og rollebaseret adgangskontrol.
 4. Segmenteret databehandling: Produktionsdata bør behandles og opbevares separat fra administrative data. Det er med til at sikre, at adgang til produktionssystemer ikke automatisk giver adgang til fortrolige administrative oplysninger. Segmentering af databehandling hjælper også med at beskytte følsomme produktionsdata mod uautoriseret indtrængen.
 5. Sikkerhedsovervågning og logning: Implementering af sikkerhedsmonitorering og logning af både produktionssystemer og administrative systemer er afgørende for at identificere og reagere på eventuelle sikkerhedshændelser. Overvågning af netværkstrafik, systemlogfiler og anvendelse af intrusion detection-systemer (IDS) kan hjælpe med at opdage og reagere hurtigt på potentielle trusler.

Ved at adskille produktionssystemer fra administrative og andre systemer i virksomheden reduceres risikoen for, at et angreb mod administrative systemer får indvirkning på kritiske produktionsprocesser. Denne adskillelse giver en ekstra beskyttelseslag og kan hjælpe med at sikre, at produktionsmiljøet forbliver sikkert og pålideligt, selv i tilfælde af en sikkerhedshændelse.

EU NIS2 direktiv

Betydningen af NIS2 på et overordnet niveau

NIS2 spiller en afgørende rolle i beskyttelsen af digital infrastruktur og tjenester i hele EU. Det hjælper med at opbygge en mere sikker og pålidelig digital økonomi, hvor virksomheder og forbrugere kan have tillid til at deltage i digitale transaktioner og udveksle data. NIS2’s betydning strækker sig ud over enkeltvirksomheder og bidrager til at styrke EU’s overordnede cyberresiliens.

Produktionsvirksomheder bør allerede nu tage NIS2 alvorligt og forberede sig på at imødekomme de krav, det stiller. Ved at gennemføre risikovurderinger, implementere sikkerhedsforanstaltninger og udvikle beredskabsplaner kan virksomheder reducere sårbarheder over for cybertrusler og styrke deres digitale sikkerhed.

Vil du læse mere om EU-direktivet, får du et link til EU-Kommisionens side her.

Se også vores generelle information om hvad NIS2 er.

Og vores tidligere indlæg om, hvordan du bygger sikkerhedsgrænser i industrielle systemer her.

Har du brug for hjælp, så tag fat i Poul eller Søren her.

Stay updated - sign up for the Thiim Newsletter

Get it in your inbox 1-2 a month and keep yourself updated with new products and other news.