Free cookie consent management tool by TermsFeedUpdate cookies preferences

Om Thiim

Lad os hjælpe dig med optimering af drift og minimering af nedetid.

Lad os hjælpe dig med din optimering af drift og minimering af nedetid

Thiim blev grundlagt af Camillo Hansen Thiim i 1940, og har siden udviklet og produceret professionelle løsninger til industrien.

I 1971 blev Ingeniørfirmaet C. Thiim et aktieselskab anført af Søren Thiim, som var direktør og ejer af virksomheden frem til salget til Addtech i 2019.

Addtech AB er noteret på Børsen i Stockholm og favner mere end 140 selvstændige virksomheder, der tilbyder højteknologiske produkter og løsninger til primært fremstillingsindustrien og infrastrukturområdet – med fokus på langsigtet bæredygtig vækst.

Læs mere om Addtech her

I dag fokuserer virksomheden på de 3 produktområder:

Med virksomhedens lange historie besidder den og de 20 teknisk højt kvalificerede medarbejdere en enorm viden og erfaring, som du får gavn af i enhver handel med Thiim.

optimering-af-drift

Værdier

Pålidelighed

Integritet

Ordentlighed

Du vil opleve disse værdier tydeligt i hver eneste kontakt du har med os.

For det er værdier, som vi prioriterer og ikke går på kompromis med. Vi tager dem ikke for givet, hvorfor de er en aktiv del af det daglige arbejde og engagement. Kommunikationen til og mellem os og vores kunder, leverandører og internt i virksomheden baserer sig derfor altid på disse værdier, når vi hjælper dig med at optimering af drift og minimering af nedetid.

Bæredygtighed

Hos Thiim søger vi aktivt den ansvarlige vej; at skåne miljøet, så godt vi kan. Elektronikaffald og batterier bliver derfor sendt til genanvendelse, og Elretur og Because.eco hjælper os med at sikre, at elektronikaffaldet ikke ender de forkerte steder.

Verdensmålene

Thiim støtter FN’s dagsorden 2030. Med udgangspunkt i de globale bæredygtighedsmål evaluerer vi løbende vores indflydelse på bæredygtig udvikling

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder

Thiim har et mål om 40% kvinder i ledende stillinger i 2030. Selvom industrien er mandsdomineret, har vi fokus på lige muligheder for og behandling af begge køn, og at sikre at kvinder ikke diskrimineres.

Sikre adgang til overkommelig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi for alle

Vi hjælper med udbygning og opgradering af elektronikløsninger og industrielle netværk, og til optimering og sikring af produktion af vedvarende energi i blandt andet solcelleanlæg og vindmølleparker.

Fremme inkluderende og bæredygtig økonomisk vækst, beskæftigelsen og anstændige arbejdsforhold for alle

Vi stræber efter at skabe og fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud med fokus på innovation og kreativitet i anstændige jobs både hos os selv og vores leverandører.

Bygge en robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation

Thiim er aktiv inden for mange forskellige segmenter inden for industri og infrastruktur, for eksempel leverer vi effektive løsninger til produktionsvirksomheder og udstyr til bl.a. jernbaner og energiforsyning.

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

Thiims drift bygger på vores respekt for medarbejdere og forretningspartnere samt vores eksterne interessenter og miljøet. Vi arbejder sammen med vores forretningspartnere for at opnå positive forandringer og for at opmuntre dem til at overholde vores Code of Conduct.

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer

Vi vil være en pålidelig virksomhed at handle med og være ansat i. Både kunder, leverandører og medarbejdere skal kunne føle sig trygge, alle skal behandles med respekt, regler og retningslinjer skal gælde for alle på alle niveauer, og arbejdsmiljøet skal være inkluderende og mangfoldigt.

Adfærdskodeks (Code of Conduct)

Thiim’s drift bygger på vores respekt for medarbejdere og samarbejdspartnere samt vores eksterne interessenter og miljøet.

Vores arbejde med spørgsmål vedrørende miljø, etik og kvalitet er en integreret del af vores strategiske og operationelle aktiviteter.

Thiims mål er at skabe merværdi for sine interessenter og at opbygge relationer baseret på respekt, ansvar og kvalitet. Thiim og Addtech arbejder sammen med vores forretningspartnere for at opnå positive forandringer og for at opmuntre dem til at overholde vores Code of Conduct.

Opdager du, at vi ikke lever op til vores værdier og vores Code of Conduct, kan du rapportere dette gennem whistleblower-funktionen.

Whistleblower funktion

Thiim stræber – sammen med Addtech – efter at opretholde et transparent forretningsklima og høj forretningsetik.

Vi værdsætter sikkerhed og respekt for alle, der er berørt af vores forretning. Derfor vi en whistleblower-ordning, der kan bruges af alle til at rapportere uregelmæssigheder, der strider mod vores værdier og adfærdskodeks.

For at sikre anonymitet i whistleblower-funktionen bruger vi en ekstern partner, Whistle B.

Følg linket her for at komme til den eksterne whistleblower-side. Der kan du finde yderligere information og vælge flere sprog. 

Scroll to Top

Hold dig opdateret – tilmeld dig Thiim’s nyhedsbrev

Få det på mail 1-2 gange om måneden, og følg med i nye produkter og andre nyheder.